Minen2017-11-16T15:58:00+00:00

Minen

Crypto mining is het proces die een toestel (computer of ander apparaat) moet doorlopen om als beloning virtuele munten te ontvangen in een Wallet. We nemen als voorbeeld de Bitcoin.

Om de beloning, BTC, te kunnen ontvangen moet de computer moeilijke rekenopdrachten proberen oplossen. Die rekenopdrachten zijn volgens een bepaald Crypto algoritme. Iedere uitkomst wordt geverifieerd en bewaard. Alle moeilijke geverifieerde oplossingen samen vormt een “Block”. De grootte van die “Block” is afhankelijk van de virtuele munt.

De miner die erin slaagde het block als eerste op te lossen wordt beloond met bitcoins. De tijd die nodig is om “Blocks te minen” is sterk afhankelijk van de rekenkracht die je apparatuur bezit.

Transacties, versturen van Bitcoins of betalingen met Bitcoins, moeten eveneens gecontroleerd worden door de miners. Wanneer dit ook succesvol is, wordt dit bewaard in de blockchain. Het is bovendien ook zo dat alle nieuwe bitcoins ook alle info over de vorige bitcoins bevat en dat die informatie decentraal bewaard blijft. Dit is de kracht van de blockchain.

Dit proces, het zoeken naar oplossingen, de oplossingen laten controleren of verifiëren op echtheid en het bewaren ervan in de blockchain, noemt men Proof-of-Work.

Zoals eerder vermeld kan je met verschillende apparatuur aan de slag. We geven hieronder slechts enkele voorbeelden voor beginners, maar eerst moet je kennis krijgen van een aantal termen en praktische zaken en termen:

Hashrate: Dit is de kracht van de apparatuur. Het geeft aan hoeveel Hash berekeningen kunnen uitgevoerd worden binnen 1 seconde. Hoe meer Hashrate, hoe sneller coins kunnen gemined worden.

Algoritme: Dit is de technologie en encryptie die gebruikt wordt door de cryptocurrency. Het bepaalt ook de Hash en block. Er zijn zeer veel gebruikte algoritmes, waarbij SHA-256 voor Bitcoin wellicht de meest gekende is.

Blockchain: De blockchain is een digitale, gedecentraliseerde, publiek logboek met alle transacties van de virtuele munt. De blockchain neemt constant toe in grootte, gezien de opgelost blocks van de miners ook steeds in chronologische volgorde toegevoegd worden. Elke aangesloten miner krijgt automatisch een nieuwe copy van de blockchain.

Pool: een Mining-pool is een verzameling van aangesloten miners. Samen bundelen ze hun krachten om zoveel en zo snel mogelijk coins te kunnen minen. Naar gelang uw bijdrage aan het minen krijg je een evenredige beloning. Sommige pools vragen ook een ‘fee’ of fooi om gebruik te kunnen maken van hun pool.

Wallet: Cryptocoins kunnen het veiligste bewaard worden in een hardware of software wallet. Dit is een virtuele portefeuille met een adres aan gekoppeld. Je zou het kunnen vergelijken met een emailadres. Het is uniek en je gebruikt bij alle transacties. Het is belangrijke deze wallet goed te beveiligen. Het liefst gebruiken we de hardware wallet. Wil je besparen dan kan je software installeren op je pc om daarin de coins te bewaren. Zorg dat uw pc goed beveiligd is tegen Hackers, Spyware, crashes… Zorg ervoor dat je het wachtwoord ergens veilig bewaard in een brandveilige kluis.